EA – (SFX-PA) Price Action (Mother Bar) Strategy

SFX-PA
 • Version
 • Download 94
 • File Size 89.89 KB
 • File Count 1
 • Create Date 3 ม.ค. 2021
 • Last Updated 26 ม.ค. 2021

EA - (SFX-PA) Price Action (Mother Bar) Strategy

แจก EA กึ่งอัตโนมัติ ที่ทำงานบนพื้นฐานของ Inside-Outside Bar Strategy ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลยุทธ์ Price Action

ซึ่งกลยุทธ์โดยคร่าว ๆ จะมีรายละเอียด ดังนี้

แท่งเทียน Mother Bar (M-Bar) จะเป็นแท่งเทียนที่ใหญ่ที่สุดที่จะกลืนกินทุกแท่งที่อยู่รอบข้างตัวมัน (มีพื้นที่ครอบคลุมราคาสูงสุดและต่ำสุด) โดย Mother Bar สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทอีกนั่นคือ Mother Bar (Inside) และ Mother Bar (Outside)

Mother Bar (Inside) เป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่สุด วิธีการที่จะยืนยันได้ว่าเป็น Mother Bar (Inside) ได้นั่นคือจะต้องนับแท่งเทียนที่อยู่ติดกับตนเองไปทางขวามือ (เรียกแท่งเทียนเหล่านี้ว่า แท่งเทียนลูก หรือ Inside Bar) จะนับกี่แท่งเทียนก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์ เช่น 4 แท่งเทียน, 8 แท่งเทียน ไม่ตายตัว หากจำนวน Inside Bar กำหนดไว้เป็น 4 จะหมายถึง แท่งเทียน 4 แท่งติดกันทางขวาต้องไม่มีราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดหลุดออกไปจาก Mother Bar (Inside) ได้ ก็จะถือว่าแท่งเทียนใหญ่แท่งนั้นเป็น Mother Bar (Inside) สมบูรณ์ วิธีเทรดตามกลยุทธ์นี้ก็คือ รอการเบรคเอ้าท์ (Breakout) ของราคา ถ้าเบรค High ของ M-Bar (in) ได้ ราคาก็จะวิ่งไปต่อ (เทรดหน้า Buy) หรือถ้าราคาเบรค Low ก็จะเทรดหน้า Sell แทนนั่นเอง

Mother Bar (Outside) เป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่สุด วิธีการที่จะยืนยันได้ว่าเป็น Mother Bar (Outside) จะตรงข้ามกับ Inside ได้นั่นคือจะต้องนับแท่งเทียนที่อยู่ติดกับตนเองไปทางซ้ายมือ (เรียกแท่งเทียนเหล่านี้ว่า แท่งเทียนลูก หรือ Outside Bar) จะนับกี่แท่งเทียนก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์ เช่น 4 แท่งเทียน, 8 แท่งเทียน ไม่ตายตัว หากจำนวน Outside Bar กำหนดไว้เป็น 4 จะหมายถึง แท่งเทียน 4 แท่งติดกันทางซ้ายต้องไม่มีราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดหลุดออกไปจาก Mother Bar (Outside) ได้ ก็จะถือว่าแท่งเทียนใหญ่แท่งนั้นเป็น Mother Bar (Outside) สมบูรณ์ วิธีการเทรดตามกลยุทธ์ก็คือหากพบเจอแท่ง M-Bar (out) เป็น Bullish แท่งเทียนขาขึ้น ก็ให้ Follow Buy ตามไปได้เลย หรือถ้าเป็น Bearlish แท่งเทียนขาลงก็ให้ Follow Sell ตาม

สามารถอ่านรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ PriceAction.com

วิธีการตั้งค่าและการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน

 1. กำหนด Magic number เพื่อแยกออเดอร์ที่เปิดด้วย EA SFX-PA กับ EA ตัวอื่นในพอร์ตเดียวกัน (Default: 0)SFX-PA Setting
 2. กำหนด Offset points เพื่อเป็นการถ่างจุดเข้าออเดอร์ออกไปทั้งบน (High) และล่าง (Low) เมื่อเจอแท่งเทียน Mother Bar
  SFX-PA Offset points
 3. Amount of bar, finding M-Bar (in) เป็นการกำหนดการนับแท่งเทียนไปทางขวา หากนับไปแล้วไม่มีแท่งเทียนไหนที่ราคาหลุดบนและล่างของแท่งอ้างอิงได้ จะถือว่าแท่งอ้างอิงนั้นเป็น Mother bar (In)SFX-PA finding M-Bar (in)
 4. Amount of bar, finding M-Bar (out) เป็นการกำหนดการนับแท่งเทียนไปทางซ้าย หากนับไปแล้วไม่มีแท่งเทียนไหนที่ราคาหลุดบนและล่างของแท่งอ้างอิงได้ จะถือว่าแท่งอ้างอิงนั้นเป็น Mother bar (Out) แต่ EA SFX-PA จะแสดงสัญลักษณ์ว่าพบแท่งเทียนแล้วเท่านั้น จะไม่ได้เปิดซื้อขายอัตโนมัติให้เหมือนกรณีการหาแท่ง M-bar (in) โดยตามทฤษฎีก็คือหากแท่ง Mother bar (Out) ปรากฏขึ้นมาเป็น Bullish แท่งเทียนขาขึ้น (ลูกศรสีน้ำเงิน) หรือ Bearish แท่งเทียนขาลง (ลูกศรสีแดง) ก็ให้ Follow ตามได้เลย                                               SFX-PA finding M-Bar (out)
 5. SFX-PA Panel อยู่มุมล่างซ้าย ไว้จัดการกับ Pending Order และการกำหนดคุณลักษณะของออเดอร์ เช่น จำนวน Lot, TP, SL
  SFX-PA Panel Price Action
Message us