MQL4 ข้อแตกต่างระหว่าง EA, Script และ Indicator

ในบทความนี้จะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันว่า EA, Script และ Indicator นั้นแตกต่างกันอย่างไร และเราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการเทรด Forex ได้อย่างไร มาดูกันครับ

Expert Advisor
เปรียบเทียบภาพรวมของ EA, Script และ Indicator

สารบัญบทความ

Expert Advisor (EA)

Expert Advisor (EA) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติทำงานแบบขึ้นกับเหตุการณ์ (Event Trigger) เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในการเทรด สร้างขึ้นมาจากการนำกลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรดมาแจกแจงเงื่อนไข การเข้าซื้อ, การขายออก, แนวโน้ม ฯลฯ และเขียนออกมาเป็นคำสั่งอัตโนมัติทำงานแทนมนุษย์ ผลลัพธ์ที่ออกมาคือหากเข้าเงื่อนไข EA จะรู้ได้เองว่าจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ จะขายเมื่อไหร่ ดูสัญญาณให้พร้อม คำนวณเงินให้พร้อม
เช่น
– EA ที่มีเงื่อนไขการซื้อขายเมื่อเส้น MA ตัดกัน 2 เส้น
– EA ที่มีเงื่อนไขการซื้อขายด้วย Price Action

EA
Expert Advisor (EA) หรือ Forex Robot

Script

MQL4Script คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบบนลงล่างตามลำดับ (Sequence) ครั้งเดียวจบ ทำงานได้เมื่อถูกเรียกใช้และจะปิดตัวลงไป หากจะใช้งานอีกครั้ง ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียก Script ขึ้นมาใหม่
เช่น
– Script สำหรับ Close Order
– Script สำหรับรวบรวมข้อมูล Order ทั้งหมดในพอร์ต

Script
MQL4 Script

Indicator

Indicator คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ข้อมูลราคาคำนวณทางคณิตศาสตร์สถิติ (Statistic) ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นชุดอนุกรม (Series) เพื่อนำมาพล็อตออกมาเป็นกราฟ (Chart) หรือตัวเลข (Number) หรือมองว่าเป็นดัชนีใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่ง โดยสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเทรดได้
เช่น
– Moving Average (MA)
– MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Indicator
Indicator

สรุปคือ

– หากต้องการโปรแกรมอัตโนมัติที่ต้องการให้ซื้อขาย (Open-Close Order) ทำงานครบวงจร และต้องการให้ทำงานตลอดเวลา ให้เลือกใช้ Expert Advisor (EA)

– หากต้องการโปรแกรมทำงานสั้น ๆ ตอบโจทย์งานเฉพาะจุด เช่น อยากให้ปิดออเดอร์เฉพาะที่เป็นกำไร, อยากให้กาง Pending Order เป็นตาราง (Grid) ให้เลือกใช้เป็น Script ก็จะสะดวกกว่าใช้ EA

– หากต้องการแค่สัญญาณเพื่อเป็นตัวตัดสินใจ และไม่ต้องการการซื้อขายอัตโนมัติ ให้เลือกใช้ Indicator

Message us