ประเภทของเงินใน NETELLER ที่คุณอาจไม่รู้

ประเภทของเงินใน Neteller

เน็ตเทลเลอร์ (NETELLER) เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ที่แบ่งเงินของคุณออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. Gambling
2. Non-gambling

ซึ่งตั้งแต่ขั้นตอนการฝากเงินเข้า NETELLER (Money in) นี้ ทางเจ้าของเงินจะต้องเป็นคนเลือกประเภทของเงินเองว่าจะให้เป็นประเภทไหน

โดย NETELLER จะมีคำถามว่า “ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายบนเว็บไซต์การพนันหรือไม่?” หากเลือกใช่ (Yes) เงินของคุณที่ฝากเข้ามาจะเป็นเงิน gambling แต่ถ้าเลือกไม่ (No) เงินของคุณก็จะเป็น non-gambling

neteller
ขั้นตอนการฝากเงินเข้า NETELLER จะมีการสอบถามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
คำอธิบายการเลือกประเภทของเงินฝาก NETELLER

Gambling (การพนัน)

เงินสายเทา ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้เพื่อการพนัน ดังนั้นวัตถุประสงค์ก็คือไว้ทำธุรกรรมฝากและถอนเงินออกจากเว็บไซต์การพนันเท่านั้น (sportbetting, fantasy sports, poker, casino, horse wagering, lottery) หากมีการนำเงินประเภทนี้ไปใช้จ่ายกับเว็บไซต์ทั่วไป (ที่ไม่ใช่เว็บการพนัน) ในบางเจ้า อาจจะทำธุรกรรมไม่ได้ เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของเงิน

Gambling

รวมไปถึงในกรณีที่เรารับโอนมาจากคนอื่น (หรือโอนเงินไปให้คนอื่น) หากเงินก้อนนั้นเป็นเงินประเภท gambling มันก็จะยังเป็นเงิน gambling อยู่เช่นเดิม ไม่สามารถฟอกให้ขาวได้

Non-gambling (ทั่วไปที่ไม่ใช่การพนัน)

เงินสายขาว เงินประเภทนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์การพนันได้ เช่น การซื้อของใน E-commerce, การทำธุรกรรมกับ Forex Broker

ข้อควรระวัง! การโอนเงินระหว่างกันโดยใช้ NETELLER ต้องแน่ใจว่าเงินของต้นทางนั้นเป็นเงินประเภทไหน (gambling หรือ non-gambling) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ หรือทำให้เงินในกระเป๋า NETELLER ของคุณมีเงินอยู่หลายประเภทปะปนกันภายใน

สำหรับนักเทรดค่าเงิน (Forex Trader) หลายเท่าที่สงสัยว่า ต้องเลือกใช้เงินใน NETELLER เป็นแบบประเภทไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ (Broker) ที่ไปใช้บริการด้วยว่า ได้จดทะเบียนไว้เป็นแบบไหน เป็นการ gambling หรือเปล่า? ซึ่งจากการที่ทางทีมงาน SumoFx.co ได้ทำการสำรวจโบรกเกอร์ที่ทำการตลาดในไทยมา ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้จดทะเบียนไว้เป็น gambling

neteller app

Message us